Varaston ja varastopaikan valinnan pakotus // Mandatory choice of warehouse and warehouse slot

Open

Wilma Wahlroos

4 months ago

Mahdollisuus adminille säätää varaston ja varastopaikan valinta pakolliseksi mobiilissa, kun tehtävälle on liitetty tuote ja tehtävä kuitataan. (Näin varmistetaan, ettei huoltomies unohda merkata varaosaa käytetyksi tehtävällä -> varastosaldot pysyvät suuremmalla todennäköisyydellä ajantasalla)


Vielä parempi olisi, että jos tuotetta on vain yhdessä varastossa ja vain yhdellä varastopaikalla, spotilla ehdottaisi niitä mobiilissa, kun huoltohenkilö on käyttämässä tuotteita. (Tämä riippumatta siitä, onko varastopaikan valinta pakotettu vai ei.
***********************
Possibility for the admin to make the selection of warehouse and storage location mandatory on mobile, when a product is attached to the task and the task is acknowledged. (This ensures that the maintenance person does not forget to mark the spare part as used on the job -> inventory balances are more likely to remain up-to-date)

Activity

No events for this post.


Powered by Convas