Uutta ostotilausta luotaessa ehdottaisi valmiiksi tuoteriville varastopaikkaa / When creating a new purchase order, automatic suggestion for storage location for the product

Open

Lauri Kelahaara

6 months ago

  • Uutta ostotilausta luotaessa modaali ehdottaisi valmiiksi tuoteriville varastopaikkaa (jos tuote on ollut jossain varastossa/varastopaikassa aikaisemmin)

  • Osta varastoon -toiminto: tuotetta kirjattaessa varastoon tulisi myös ehdotus varastopaikoista, joissa tuotetta on tai on ollut aikaisemmin.

    Näin on helpompi valita ja löytää sama aikaisemmin käytetty tuotteen varastopaikka.


--


  • When creating a new purchase order, the modal would suggest a storage location for the product (if the product has been in a warehouse / storage location before)

  • Buy to stock function: when you register a product in to warehouse, you should also get a suggestion of the storage locations where the product is or has been in the past.

This makes it easier to select and find the same previously used product storage location.

Activity

No events for this post.


Powered by Convas