Työajanseurannan kehitykset // Development to worktime tracking

Open

Wilma Wahlroos

10 months ago

Mahdollisuus

  • Kohdistaa myös työajanseurantaa vapaasti joko "projekteille", "kustannuspaikoille" tai vastaaville TAI tietyille Spoteille


The ability to

  • Map worktime tracking to a "project", "cost center" or directly to a Spot


Activity

No events for this post.


Powered by Convas