Spotin ensisijainen yhteyshenkilö / Primary Contact of Spot

Open

Mauri Lehtiniemi

over 1 year ago

Olisi hyvä päästä merkitsemään spotin ensisijainen yhteyshenkilö esim. tähdellä tms. Jos spotin alle tulee useita yhteyshenkilöitä, niin tämä mahdollistaisi huollon olemaan yhteydessä ensisijaiseen henkilöön, huoneeseen, valvomoon.

It would be good to be able to mark the primary contact person for the spot, eg with an asterisk, etc. If there are several contact persons under the spot, then this would allow the service to be in contact with the primary person, room, control room.

Activity

Mauri Lehtiniemi

over 1 year ago

Tähdellä merkattu ensisijainen yhteyshenkilön tiedot olisi hyvä näkyä spotin etusivulla. Josta pääsisi suoraan soittamaan yhteyshenkilölle/huoneeseen/valvomoon.

Harri Wahlroos

over 1 year ago

Kiitos, hyvä täsmennys!


Powered by Convas