Mahdollisuus Adminin päättää tehtäväpohjien näkyvyydestä mobiilisovelluksessa // Possibility to make task templates invisible in mobile

Open

Wilma Wahlroos

5 months ago

Oli hyvä, jos admin voisi päättää, mitkä ei-toistuvat tehtäväpohjat näkyvät mobiilisovelluksessa ja mitkä eivät.

Näin työkulkutyönkalulla voitaisiin luoda ketjutettujen huoltotöiden huolto-ohjelma, jossa huoltotoimenpiteet pitää suorittaa tietyn ajanmääreen välein (esim 4 kk), mutta tehtävien sisältö on hieman erilainen (esim tehtäväpohja "suppea huolto", tehtäväpohja "täydennys huolto" ja "laaja huolto").Näitä pohjia ei kuitenkaan haluta antaa kenttätyöntekijöiden käyttöön.

**********************************

It would be great, if the admin could decide which non-recurring task templates appear in the mobile app and which don’t.

In this way, the workflow tool could create a maintenance program for chained maintenance tasks, where maintenance must be performed at regular intervals (eg 4 months), but the content of the tasks is slightly different (eg "limited maintenance", "supplementary maintenance" and "extensive maintenance"). However, it is not desired to make these templates available to field workers to use.

Activity

No events for this post.


Powered by Convas