Listaus ostotilausten tuotteista / Table showing all products in current purchase-orders and/or inquiries

Open

Lauri Kelahaara

7 months ago

  • Taulukko jossa tuotteittain ja määrittäin listaus mitä tuotteita eri ostotilauksilla on

  • Tuotteen tietoihin historiatieto ostotilauksista  • New table showing all products and amounts in different purchase orders

  • Purchases order history to product details view


Activity

No events for this post.


Powered by Convas