Kansiopuun kopioiminen useaan kertaan kerralla // Multiple copying of folder

Open

Wilma Wahlroos

2 months ago

Helpottaisi merkittävästi kansiopuun luomista, jos kansion kopiointitoiminnossa olisi mahdollisuus kopioida jokin osa kansiopuuta useampaan kertaan. Eli että kuvan näytössä kysyttäisiin vielä, että kuinka monta kertaa oksa kopioidaan.


It would make it significantly easier to create a folder tree if the folder copy function had the option to copy a part of the folder tree several times (at once). That is, that the screen of the image would ask how many times the branch is copied.

Activity

No events for this post.


Powered by Convas