Spotilla v. 3.1.0

  about 1 month ago

  Spotillaan päivitettiin 2.11.2022 uusia ominaisuuksia.

  Palvelupyyntöjen uudet toiminnot

  • Palvelupyynnölle voidaan nyt suoraan kirjata tuotteita (varaosia), työtunteja ja matkakustannuksia

  • Palvelupyynnöille kirjatut tuotteet, työtunnit ja kustannukset raportoidaan samaan paikkaa kuin tehtävien vastaavat, eli selainkäyttöliittymän "kustannukset" osioon

  • Kirjaukset voidaan tehdä sekä mobiilisovelluksessa, että selaimessa

  • Kirjauksien tekeminen edellyttää muokkausoikeutta palvelupyyntöön (eli käyttäjä kuuluu vastuusuorittajarooliin)


  Pieniä korjauksia ja parannuksia

  • Tehty pieniä parannuksia ja korjauksia ominaisuuksien toimintoihin.

  Spotilla v. 3.0.0

  2 months ago

  Spotilla päivitettiin 29.9.2022 uuteen versioon.


  Palvelupyyntöjen uudet toiminnot

  • Pääkäyttäjä voi

   • Luoda useita julkisia lomakkeita ("asiakas.spotilla.fi/tiketti/lomakkeennimi"), jotka hän voi myös salata salasanalla.

   • Määritellä palvelupyyntöihin pakolliseksi laitteen (Spotin) valinnan

   • Antaa kommentointioikeudet palvelupyyntöön myös lukuoikeuksilla oleville käyttäjille

   • Päättää mitkä käyttäjäroolit saavat jättää uusia palvelupyyntöjä mihinkin palvelupyyntölajiin

   • Päättää mitkä roolit näkevät "Avoin" tilassa olet palvelupyynnöt myös mobiilisovelluksessa

   • Mobiilisovelluksessa voi nyt siirtää palvelupyynnön "Avoin" tilasta "Käsittelyssä" tilaan


  • Palvelupyynnöille uusi "viestintä" toiminnollisuus, jolla voi lähettää palvelupyyntöön liittyen sähköpostia sen ilmoittajalle tai muille tahoille ja saada vastauksia suoraan sisään palvelupyynnön viestintä-osioon

   • Voidaan lähettää sähköposti palvelupyynnön sisältä halutuille tahoille

   • Vastaanottaja saa sähköpostin ja linkin, mistä tämä voi vastata takaisin lähettäjälle

   • Vastaus näkyy palvelupyynnön sisällä ja siihen voidaan edelleen vastata

   • Voidaan myös lähettää kokonaan uusille vastaanottajille viestejä


  • Kun ilmoittaja jättää palvelupyynnön julkisen lomakkeen kautta, hän saa kuittauksen omaan sähköpostiin sekä linkin, jonka kautta hän voi jättää lisätietoja palvelupyyntöön (näkyvät "viestintä" toiminnon sisällä)

  • Mobiilisovelluksessa voi muokata palvelupyynnön

   • Kohdetta (Spottia) johon se liittyy ja lisätä sen jos sitä ei ole

   • Lisätietokenttien sisältöjä

  Tehtävät toiminnon muutokset

  • Mahdollisuus lisätä tuotteita tehtäväpohjille

   • Esimerkiksi määräaikaishuoltotehtäville voidaan määritellä jo tehtäväpohjalle tuotteet jotka huollossa tarvitaan. Jokainen tehtävä sisältää aina tämän "vakiomäärityksen" tuotteista joita tehtävällä tarvitaan. Määritystä voi muuttaa milloin tahansa.

  • Toistuvien tehtävien tuotteet kopioituvat automaattisesti uuteen tehtävään joka syntyy, kun tehtävä merkitään valmiiksi

   • Uusi tehtävä sisältää samat tuotteet, jotka toistuvalle tehtävälle oli määritelty kun se suoritettiin. Koskee vain toistuvia tehtäviä, ei kertaluonteisia töitä (ei toistuvat tehtävät)

  • Tehtävien resursointinäkymän parannukset

   • Resursointinäkymässä näytetään nyt jokaisen vastuutahon osalta omalla rivillään

    • Avoimien tehtävien suunnitellut tunnit

    • Valmiiden tehtävien suunnittelut tunnit

    • Suunnitellut tunnit yhteensä (avoimet + valmiit työt)

    • Käytettävissä olevat (vapaat) tunnit, joissa ei huomioida valmiiden töiden tunteja


  Tehtävälomakemuutos

  • Pääkäyttäjä voi asettaa määrityksen, että tehtävälomaketta ei voi suoraan valita mobiilisovelluksessa uudelle tehtävälle. Tehtävälomaketta käytetään tällöin vain tehtäväpohjan kautta.


  Tehtävien ja palvelupyyntöjen PDF-tulosteiden parannuksia

  • Paljon lisää vaihtoehtoja vaikuttaa siihen, mitä tietoja PDF-tulostetaan järjestelmästä (tehtävä tai palvelupyyntö) ja lisäksi tyylittelymahdollisuuksia

  Tietokenttien (Attribuuttien) Excel-tuonti/muokkaus

  • Mahdollisuus viedä järjestelmän tietokentät Exceliin ja tuoda uusia tai päivittää olemassa olevia Excelin avulla

  • Esimerkiksi jos on pudotusvalikoita laitekortilla, jotka sisältävät kymmeniä tai satoja arvoja, voidaan Excelillä helposti tehdä muutoksia

  Asiakastoiminnon lisäykset

  • Asiakastoimintoon on lisätty mahdollisuus asiakkaiden laskutustietojen lisäämiseen

  • Asiakastiedot näytetään selkeästi tehtävien yhteydessä sekä mobiilisovelluksessa että selaimessa


  Uusia näkymiä

  • Spoteille uusi näkymä "Laiteyhteyshenkilöt" jossa näkee listattuna kaikki laiteyhteyshenkilöt sekä näiden kytkennän laitteisiin. Mahdollisuus tehdä taulukossa suoraan lisäyksi ja muutoksia määrityksiin.

  • Tehtäville uusi taulukkonäkymä "Spotit ilman tehtäviä"

   • Näkymään saadaan listattua kaikki laitteet joille ei ole määritelty mitään tehtäviä / huolto-ohjelmaa

   • Näkymään voi ladata kaikki laitteet tai halutulla aika-asetuksella sen perusteella, milloin laitteella on viimeksi ollut tehtäviä


  Parannuksia näkymiin

  • Tehtävien kalenterinäkymä, kaikki vastuulliset merkitty omilla väreillään jotta lukeminen on helpompaa

  • Tehtävien taulukkonäkymä, lisätty "tarkastuskommentti" sarake tietoihin, jotta voi luoda näkymän jossa näkyy tarkastuskommentti (esim. jos halutaan että tarkastusvaiheen tehtävät siirretään valmiiksi vasta sitten, kun tarkastuskommenttina on "OK" tai "Laskutettu" tms.)

  • Tehtävän näkymään lisätty

   • Linkki jonka kautta voi suoraan avata laitteen tiedot tarkasteluun

   • Linkki jonka kautta voi suoraan avata laitteen tiedot tarkasteluun

   • jonka kautta voi suoraan avata asiakkaan tiedot tarkasteluun

  • Tehtävää luotaessa ja kohdetta valitessa voi esikatsella valittavan kohteen (laite ja/tai kansio) tietoja

  • Kaikkia ikkunoita jotka aukeavat voi nyt vapaasti hiirellä rajata isommaksi tai pienemmäksi (ikkunan oikeasta alakulmasta)

  Integraatioita

  • ProCountor & Netvisor integraatiot jossa siirretään Spotillasta asiakas, tuote- ja tehtävätiedot, eli automatisoidaan myyntilaskujen luominen em. järjestelmiin

   • Asiakas voi päättää luodaanko kaikista tehtävistä myyntilasku vai pelkästään niistä, joihin laskutustiedot on liitetty

   • Koko prosessi on automaattinen ja asiakas- tuote- ja myyntilaskut siirretään jatkuvasti Spotillasta em. järjestelmiin

  Spotilla v. 2.9.5 - 13.6.2022 Päivitys

  6 months ago

  Spotilla päivitettiin 13.6.2022 uuteen versioon.


  Spottien uusi oletusnäkymä

  • Kohteet, laitteet ja kalusto näkymään tehtiin uusi "kortti"-mallinen näkymä, joka korvaa taulukkonäkymän oletusnäkymänä


  Taulukkonäkymien parannuksia

  • Taulukkonäkymiin (tehtävät, palvelupyynnöt, viestit) tehtiin oletussuodatin ajan mukaan, jotta taulukkonäkymät latautuvat nopeammin


  Yläpalkin haun parannus

  • Yläpalkin hakua parannettiin toimimaan nopeammin ja tuottamaan parempia tuloksia haetuilla arvoilla


  Mobiilisovellusten päivitys

  • Mobiilisovelluksissa tehtävät toiminnon muutokset, eli tehtävien liitetiedostot ja tehtävien prioriteetit

  Laitteiden tilan automatisointi

  • Laitteiden vikatilan tai muun muutoksen automatisointi (esim. vikailmoitus -> spotti vikatilaan) on nyt mahdollista työnkulkutyön avulla


  Spotilla v. 2.9 - 19.5.2022 Päivitys

  7 months ago

  Spotilla päivitettiin 19.5.2022 uuteen versioon.

  Mobiilisovellukset päivitetään ja ne saavat osan uusista ominaisuuksista käyttöönsä seuraavien viikkojen aikana.


  Tehtävät toiminnollisuuden muutoksia

  • Tehtäville voidaan määritellä prioriteetti

  • Tehtävään voidaan lisätä liitetiedostoja

  • Tehtävälle voidaan määritellä arvioitu kustannus

  • Uusi taulukkonäkymä tehtävissä joissa listataan jokainen tuntikirjaus tehtäville (tuntien raportointia varten)


  Tehtävälomaketoiminnon muutoksia

  • Tehty lisää vaihtoehtoja PDF-raporttien tyylittelyyn ja parannettu ulkoasua

   • Mahdollisuus rivittää tiedot yhdelle riville (Otsikko - Vastaus)

   • Mahdollisuus tehdä raportista 1-sarakkeinen (Osiot allekkain, ei kahdella palstalla)

   • Mahdollisuus piilottaa kansio PDF-raportilta

   • Mahdollisuus piilottaa valmiiksi merkinnän aika PDF-raportilta

  • Mahdollisuus nimetä syntyvä PDF raportti itse

   • Voi perustua Spotin nimeen, Tehtävän nimeen tai Suorituspäivään + vapaa teksti


  Tuote toiminnollisuuden muutoksia

  • Tuotteelle voidaan määritellä vapaasti 10 erilaista lisäominaisuuskenttää

   • Jokainen tuote saa käyttöönsä määritellyt tietokentät


  Yleisiä muutoksia

  • Parannettu Spotin valinta/hakuruutua, kun valitaan esimerkiksi tehtävälle kohdetta

  • Lisätty filttereitä tehtävien KanBan näkymään

  • Parannettu dokumenttienhallinta-työkalun toimintaa

  • Kun Spotin tilaksi asetetaan "Poistettu" - järjestelmä kysyy halutaanko poistaa kaikki sen tehtävät

  • Poistettujen Spottien tehtävistä ei lähetetä enää herätteitä  Powered by Convas