Let us know how we can do a better job for you.


Ostotilaukselle useampi tila ja osatoimituksien käsittely / More "status -options" for the purchase order and processing of partial deliveries

Open

Ostotilaukselle olisi hyvä saada seuraavat statukset / tilat: 1.Tilattu tilaus on tehty, mutta tavaraa ei ole vastaanotettu 2.Vastaanotettu tilaus on toimitettu ja vastaanotettu sekä tuotteet viety varastosaldoille, mutta tilauksen laskua ei ole käsitelty (kun tavarantoimittaja lähtee laskun, niin se pitää aina tarkastaa) 3.Osatoimitus (tilauksille tuoterivikohtaisesti) Tavarantoimittaja lähettää vain osan tilatuista tuotteista Osatoimituksien käsittely pitää tapahtua tuoterivikohtaisesti per ostotilaus, koska yhdellä tilauksella voi olla 10 eri tuoteriviä Usein toimittaja lähettää osatoimituksia per tuoterivi, jolloin pitää pystyä ostotilauksesta käsittelemään osa tuotteista esim tilataan 10 kpl suodattamia X Toimittaja lähettää ja laskuttaa 8 kpl heti Toimittaja lähettää ja laskuttaa 2 kpl myöhemmin erikseen 4.Lasku käsitelty (tavarantoimittajan lähettämän laskut käydään läpi) o viimeinen vaihe: tarkastetaan vastaanotetun laskut/rivit kunnossapitojärjestelmästä ja saadaan tiliöinti kuntoon Jotta ostotilaus, vastaanotettu tavara ja hyväksyttävä lasku vastaavat toisiaan. --- 1.Ordered (goods not received) 2.Received 3.Partial delivery (for orders by product line) -Partial deliveries must be processed per product line per purchase order, as one order can have 10 different product lines -Often the supplier sends part deliveries per product line, so you need to be able to process some of the products from the purchase order. -for example, order 10 filtered Xs The supplier will send and invoice 8 pcs immediately The supplier will send and invoice 2 separately later 4.Invoice processed/reviewed (supplier invoices are being processed o last step: check the invoices / lines from the maintenance system and the accounting is in order

0

Powered by Convas